Opći Uvjeti Prijevoza

VPS inženjering d.o.o. iz Splita nositelj stranice svog brenda transferadriatic.com, pružatelj je usluge prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu (u daljnjem tekstu Izvršitelj)
Naručitelj prijevoza je putnik ili poslovni partner kojeg/za kojeg prijevoznik prevozi uz naknadu

Ovim općim uvjetima prijevoza utvrđuju se međusobni odnosi Izvršitelja i Naručitelja koji koristi uslugu prijevoza te se utvrđuju uvjeti pod kojima će Izvršitelj pružiti uslugu prijevoza putnika uz naknadu (Prijevoz u daljnjem tekstu; Transfer)

Opće Odredbe

 1. Transfer i privatni transfer/najam vozila sa vozačem je prijevoz minimalno jednog putnika od polazne do završne točke putovanja u kojem Naručitelj bira početnu i završnu točku transfera i za to plaća naknadnu ovisno o cijeni usluge
 2. Transfer i privatni transfer/najam vozila sa vozačem može biti u jednom smijeru ili povratni sa čekanjem ili bez
 3. Sve vrste transfera su samo za korištenje naručitelja/putnika prema rezervaciji. Izvršitelj ne može vršiti prihvat drugih osoba tijekom izvršenja transfera

Vrste transfera

 1. Transfer Izvršitelja podrazumjeva ograničen broj putnika sa kombi vozilom, u kojem broj putnika može biti najviše 8 osoba uz vozača
 2. Privatni transfer/najam vozila sa vozačem Izvršitelja podrazumjeva ograničen broj putnika sa osobnim vozilom visoke klase za najviše 3 osobe uz vozača

Ugovor o prijevozu

 1. Ugovorom o prijevozu Izvršitelj se obvezuje sigurno i prema unaprijed ugovorenom zahtjevu i planu prevesti putnike, a putnik ili poslovni partner će za tu uslugu platiti naknadu Izvršitelju. Ugovor o prijevozu može se sklopiti između Izvršitelja i naručitelj prijevoza
 2. Postojanje ugovora o prijevozu dokazuje se potvrdom o rezervaciji ili ako je potrebno posebnim ugovorom
 3. Potvrda može biti ispisana elektronički ili ručno na za to predviđenom formularu
 4. Potvrda je izdana za jednu vožnju prema podacima iz tog formulara

Rezervacija transfera i plaćanje

 1. Osoba koja izvršava rezervaciju mora biti punoljetna
 2. Osoba koja unosi podatke odgovorna je za unos tih podataka i ispravnost. Za pogrešno unesene ili neistinite podatke Izvršitelj ne snosi nikakvu odgovornost
 3. Osoba koja vrši rezervaciju za sebe i/ili grupu osoba prihvaća Pravila i uvjete u ime cijele grupe i smatra se nositeljem svih prava i obveza proizašlih iz Pravila koje će potpisati ili na drugi način jasno potvrditi svoju suglasnost (uplatom na naš račun, internetom, elektronskom poštom), a proizvodi pravne učinke prihvaćanjem ponude i uvjeta.
 4. Rezervacija se vrši popunjavanjem obrasca i uplatom po uvjetima iz pojedinačne ponude na žiro račun Izvršitelja
 5. Rezervacija je završena i smatra se prihvaćenom za izvršenje po zaprimanju naše pisane potvrde na unesenu e-mail adresu Naručitelja sa svim detaljima rezervacije
 6. Naručitelj je dužan pokazati potvrdu rezervacije vozaču Izvršitelja i to prije početka transfera sa dokumentima kojim potvrđuje svoj identitet (osobna iskaznica ili putovnica ili vozačka dozvola)
 7. Rezervacija se mora izvršiti minimalno 48 sati prije početka transfera
 8. Rezervacije unutar 48 sati moguće je rezervirati kontaktiranjem Izvršitelja koji će izdati pisanu potvrdu o rezervaciji
 9. Bez Izvršiteljeve pisane potvrde o rezervaciji, transfer se neće izvršiti. Prijevoznik ne mora prihvatiti rezervaciju
 10. Ukoliko odbijemo rezervaciju nakon izvršene uplate, uplaćeni iznos se vraća u cijelosti u najkraćem mogućem roku
 11. Ukoliko je odobrena i prihvaćena akontacija za rezervaciju, a naručitelj ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena na njegov zahtjev, Izvršitelj zadržava uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.
 12. Sva plaćanja će biti izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj ponudi.

Prtljaga

 1. Dopuštena prtljaga je jedan standardni kovčeg ili putna torba i jedan komad ručne prtljage po putniku (ukupno dva komada)
 2. Kod prijave naručitelj je dužan unijeti točne podatke o dodatnoj prtljagi. Neprijavljena dodatna prtljaga se kod ulaska u vozilo naplaćuje po dvostrukoj cijeni
 3. Izvršitelj nije dužan osigurati prijevoz neprijavljene prtljage ako u vozilu nema dovoljno mjesta
 4. Izvršitelj nije odgovoran za sadržaj prtljage koju putnici unose u vozilo

Promjena rezervacije

 1. Naručitelj u svakom trenutku može promjeniti podatke rezervacije. Ako naručitelj želi izmjeniti rezervaciju (polaznu ili završnu točku)
  unutar 48 sati prije izvršenja transfera dužan je uplatiti administrativnu naknadu od 110,00 kn
 2. Ako je cijena novog transfera veća od cijene starog, cijena se uvećava za razliku, dok se u slučaju da je cijena novog transfera manja od cijene starog, Naručitelju se vraća preplaćeni iznos

Otkazivanje rezervacije od strane putnika / naručitelja

 1. Putnik / naručitelj mora otkazati rezervaciju pisanim putem.
 2. Za otkazivanje rezervacije naručitelja unutar 48h do izvršenja transfera - naručitelju se ne vraća uplaćeni iznos
 3. Za otkazivanje rezervacije naručitelja kada je period više od 2 dana a manje od 15 dana do izvršenja transfera a uplaćena je akontacija od 20% od ukupne cijene transfera - naručitelju se ne vraća uplaćeni iznos
 4. Za otkazivanje rezervacije naručitelja kada je period više od 2 dana a manje od 15 dana do izvršenja transfera a uplaćena je ukupna cijene transfera - naručitelju se vraća ukupan iznos umanjen za 110,00 kn administrativne naknade
  the transfer price – the client is returned the total amount reduced by 110.00 kn of administrative fees
 5. Za otkazivanje rezervacije narčitelja kada je period otkaznog zahtjeva zaprimljen u roku vaćem od 15 dana do izvršenja transfera
  - Naručitelju se vraća cijeli uplaćeni iznos bilo da se radi o uplati akontacije ili ukupnom iznosu
 6. Ukoliko plaćanje nije izvršeno prema ponudi i ako je uplaćen dio ukupne cijene a naručitelj nije osigurao neospornu naplatu
  transfera iz ponude unutar 5 dana do termina izvršenja transfera smatra se kako je naručitelj odustao od rezervacije i odrekao se uplate akontacije za uslugu

Prijevoz djece

 1. Djeca ne mogu koristiti transfer bez pratnje odrasle osobe
 2. Za prijevoz djece od rođenja do 5 godine u privatnom transferu obavezno je sjedalo za djecu. Obzirom kako sjedalo za djete zauzima jedno mjesto u vozilu, djete se računa kao jedan putnik/odrasla osoba. Autosjedalica se ne naplaćuje zasebno
 3. Naručitelj je obavezan navesti broj djece i dob kako bi u vozilu pripremili dovoljan broj autosjedalice prilagođene uzrastu i djeteta

Sigurnost putnika i vozila

 1. Sva vozila kojima se transfer vrši su ispravana i osigurana te u skladu sa zakonima Republike Hrvatske
 2. Osiguranje putnika je uključeno u cijenu transfera policom auto osiguranja za broj putnika prema vrsti vozila
 3. Putnik koji je pod očitim utjecajem alkohola, droge ili drugih ne dopuštenih sredstava - neće biti pušten u vozilo i nema pravo na povrat uplaćenog iznosa
 4. Putnik koji svojim ponašanjem ugrožava vozača, ostale putnike ili sudionike u prometu bit će udaljen iz vozila uz odgovarajuću prijavu nadležnoj policijskoj postaji i neće dobiti naknadu niti povrat novca za ne izvršenje transfera u cjelosti
 5. Tijekom transfera dopušteno je konzumiranje bezalkoholnih pića i vode u bocama s čepom.
 6. Tijekom transfera nije dopušteno konzumiranje jela, alkohola ili bilo kakvih zakonom zabranjenih supstanci
 7. Životinje nisu dopuštene u transferu osim dresiranog psa vodića slijepe osobe u pratnji iste u svojstvu putnika
 8. Putnik je dužan svu prtljagu i stvari koje se prevoze preuzeti po završetku transfera. Pronađene stvari čuvamo 8 dana i potrebno je pisanim putem zatražiti informaciju o izgubljenoj stvari kako bi istu ukoliko je pronađena vratili.

Odgovornost

 1. Izvršitelj se obvezuje osigurati usluge transfera profesionalno i odgovorno prema specifikaciji i detaljima koji su ugovoreni i
  prijevozničkim običajima i normama i u skladu sa zakonima Republike Hrvatske
 2. Prekid usluge transfera od strane putnika ili "no show" - naplaćuje se u punom iznosu, bez povrata sredstava
 3. "No Show" se smatra kada putnik nije došao najviše 15 min nakon utvrđenog termina za transfer
 4. Ne važeće ili nepotpune isprave za potvrdu identiteta naručitelja/putnika - naplaćuje se u punom iznosu/bez povrata sredstava
 5. Ukoliko plaćanje nije izvršeno prema ponudi i ako je uplaćen dio ukupne cijene a naručitelj nije osigurao neospornu naplatu
  transfera iz ponude unutar 5 dana do termina izvršenja transfera smatra se kako je putnik odustao od rezervacije i odrekao se
  plate akontacije za uslugu
 6. Ukoliko dođe do ne raspoloživosti odabranog vozila iz bilo kojeg razloga Izvršitelj se obvezuje osigurati alternativno prijevozno
  sredstvo istog ili sličnog standarda i kvalitete. Izvršitelj će pokriti eventualni trošak nastao usljed ne dolaska vozila, maksimalno do
  visine cijene taxi usluge na istoj relaciji
 7. Prijevoznik može svoja prava i obveze djelomično ili u potpunosti prenjeti na treću osobu, prema vlastitom izboru
 8. Svi usmeni dogovori između naručitelja i izvršitelja moraju biti potvrđeni u pisanoj formi (e-mail), u protivnom se smatraju nevaljanim
 9. Izvršitelj nije odgovoran niti obvezan na pokriće troškova za kašnjenja u polasku ili dolasku na koja nije mogao utjecati ili znati odnosno više sile poput prometne gužve, kašnjenja radi pogoršanja uvjeta na cesti uzrokovani vremenom poput snijega, poledice, jakog vjetra, zastoja radi intervencija policije ili dr. službi, vandalizma, poplava, požar, potres, nemiri, nepredviđenih gužvi i zastoja u prometu, naglog pogoršanja zdravstvenog stanja vozača, problema izazvanih od strane korisnika transfera posebice onih pod utjecajem alkohola ili nedozvoljenih supstanci, ne mogućnostu ukrcaja viška prtljage ili posebnih oblika prtljage koji nisu ranije najavljeni, ugrožavanje vozača ili putnika svojim postupcima ili ponašanjem i sl.
 10. Izvršitelj ne može predvidjeti točano vrijeme trajanja transfera već su približni. Putnik/ci koji nastavljaju svoje putovanje drugim prijevoznim sredstvima trebaju ostaviti dovoljno vremena od planiranog kraja transfera do polaska drugog prijevoznog sredstva
 11. Izvršitelj je ovlašten za naplatu transfera i nitko nema pravo u ime izvršitelja tražiti nadoplatu ili mijenjati uvjete transfera, osim kada je to ovim Pravilnikom izričito određeno
 12. Ukoliko se dogodi da na utvrđenom mjestu u utvrđeno vrijeme ne možete uspostaviti kontakt, obavezni ste odmah kontaktirati našeg administratora na broj +385(0)95 3873630 za daljnje upite
 13. Ukoliko iz nekog razloga ne možete biti na utvrđenom mjestu u utvrđeno vrijeme , obavezni ste odmah kontaktirati našeg administratora na broj +385(0)95 3873630 za daljnje upute
 14. Za ne izvršenu uslugu u potpunosti ili djelomično, prijevoznik se obvezuje izvršiti povrat uplaćenog iznosa u cijelosti . Putnik je dužan
  pribaviti i predočiti dokaze koji su u prilog njegove tvrdnje. Prigovor se podnosi u roku 48 sati. Neutemeljene i nepravovremene prigovore nećemo uzimati u obzir
 15. Prigovori koji su utemeljeni prijevoznik će razmotriti i donjeti pisanu odluku u roku 30 dana
 16. Ukoliko naručitelj ima pravo na povrat uplaćenog iznosa ili njegovog dijela po bilo kojoj stvarnoj osnovi prijevoznik se obvezuje izvršiti povrat u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku 30 dana
 17. Sva sporna pitanja će se najprije pokušati riješiti dogovorom izvan suda
 18. Za sve sporove nadležan je sud u Splitu

Zaštita osobnih podataka

 1. Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci koristiti će se isključivo za realizaciju usluge transfera
 2. Prijevoznik će kao poslovnu tajnu čuvati sve što mu je putnik ustupio i bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima ili na zahtjev nadležnog tijela vlasti, nikome neće ustupiti osobne podatke putnika prikupljene isključivo u svrhu realizacije usluge transfera
 3. Osobni podaci naručitelja čuvat će se u bazi osobnih podataka Prijevoznika

Završne odredbe

 1. Ovi uvjeti i pravila sastavni su dio ugovora kojeg naručitelj sklapa sa Izvršiteljem
 2. Ovi uvjeti stupaju na snagu s danom donošenja i objave te isključuju sva ranija izdanja