Odredbe Zaštite Osobnih Podataka

Uvodne odredbe

VPS inženjering d.o.o. pridaje posebnu pažnju zaštiti osobnih podataka svojih klijenata. Pružamo vam jasne, transparentne i što detaljnije informacije o obradi vaših osobnih podataka u skladu s poslovnom praksom i važećim hrvatskim i europskim propisima. Cilj nam je pružiti klijentu sve potrebne informacije o načinu obrade, zaštite osobnih podataka i pravima koje u vezi obrade osobnih podataka imaju.

Što obuhvaća primjenu

Izjava o sigurnosti i privatnosti se odnosi na osobne podatke i općenite podatke klijenata koje prikupljamo i obrađujemo.
Klijent je osoba koja je od nas zatražila ponudu za uslugu, dok se osobnim podatkom smatra svaki podatak koji se odnosi na pojedinca kojem se može ili je utvrđen identitet. Obradom podataka smatra se svaki postupak koji se obavlja na osobnim podacima.

Podaci koje prikupljamo

Kada ste korisnik naše usluge, kao dio postupka ponude-potražnje, ugovaranja naših usluga, prikupljamo osobne podatke koje nam dajete, možete ih dati osobno ili u ime korisnika/platitelja. Korisnik svoje podatke može dati telefonom, mailom ili putem online forme. Prikupljamo ime i prezime, broj i dob djece ukoliko su i oni korisnici usluge (radi odgovarajućeg broja i adekvatne autosjedalice za dob djeteta), broj telefona, e-mail adresu (radi kontakta). Također možemo zatražiti i podatke poput broja putovnice ili dr. osobnog dokumenta tamo gdje je to potrebno radi izvršenja zakonskih obveza. Podatke koje dajete putem weba prikupljamo i obrađujemo isključivo za potrebu izrade ponude i rezervacije te nam se dostavljaju putem obrasca na našoj web stranici transferadriatic.com. Svi podaci služe za obvezu izvršenja usluge i za druge potrebe neće se koristiti.

Svrha prikupljanja podataka

Your information will be visible to us as a single-time service provider for the purposes of contracting and performing the service, and will not be publicly disclosed anywhere. Your data is stored as long as you use our services. If you choose to stop using our services, certain information collected about you will remain with us in order to meet tax, legal and accounting obligations.

All the personal information we collect is for the purpose of performing the service for which you have given us the information.

Privola klijenta

Privola klijenta odnosi se na dobrovoljnu, posebnu, nedvosmislenu i informiranu želju osobe kojom on izjavom/jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Bez privole klijenta nećemo upotrebljavati osobne podatke klijenta ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima privola nužna.

Načela obrade osobnih podataka

Podatke obrađujemo u skladu s važećim zakonima koji se odnose na obradu osobnih podataka i u skladu s poslovnom praksom zaštite podataka. Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za ispunjenje svrhe obrade. Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti na uvid podatke koje imamo te zatražiti ispravak ili brisanje svojih podataka. Podatke obrađujemo i čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe zbog koje su prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi. Za sigurnost prikupljenih podataka vodimo posebnu brigu i za njih primjenjujemo interne sigurnosne procedure. Vaše osobne podatke možemo otkriti ako je to zakonski zahtijevano ili ako kršite naše Uvjete. Vaše podatke ne prodajemo drugim servisima niti partnerima, niti na bilo koji način ugrožavamo vašu privatnost i sigurnost. Svi djelatnicin i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela povjerljivosti zaštite podataka.

Pravo klijenta

The Client has the right to request a report of whether his data is being processed, to request data for inspection, to request the data to be modified/deleted, to know the data processing and storage period, to request the processing of their data to be restricted, to request the transfer oftheir data to a third party, to lodge a complaint with the data protection authority.

The Client has the right to request the deletion of the data at any time, even if it is not possible to perform the requested service at that time. In exceptional cases personal data must be stored if required by applicable legal regulations. The Client has the right to receive a certificate of deletion of his or her data if requested, the right to restricted processing under the terms of the General Data Protection Regulation, the right to complain with regard to the processing of personal data and the right to complain in case of direct marketing in order to prevent their data from being used for that purpose.

Prosljeđivanje podataka trećim stranama

Vaše podatke ne dijelimo s trećim stranama. Postoje iznimke, u slučaju naših Partnera, kada dijelimo najosnovnije potrebne podatke s ciljem da nam pomognu u ispunjenju naših obveza prema Vama. Podatke klijenata prosljeđujemo trećim stranama u rijetkim slučajevima obavljanja pojedinih poslova angažmanom podizvođača kao izvršitelja obrade. Podatke prosljeđujemo trećoj strani ako je potrebno, za svrhu za koju je korisnik dao zasebnu izričitu privolu.

Ostalo

Imajte na umu da podliježemo različitim zakonima i da smo ovlašteni na zahtjev tijela državne vlasti ili nekog drugog oblika pravne obveze podijeliti Vaše osobne podatke. U slučaju reorganizacije ili prijenosa vlasništva servisa imamo pravo prenijeti Vaše osobne podatke uključenoj trećoj strani koja će ih zaštiti u najmanje jednakoj mjeri kao mi. Linkovi - kada kliknete veze na našoj web stranici, oni vas mogu usmjeriti s naše web stranice. Nismo odgovorni za praksu privatnosti drugih web mjesta i potičemo vas da pročitate njihove izjave o privatnosti.

Zaštita osobnih podataka

Za svrhu zaštite osobnih podataka naših klijentata koristimo najbolje poslovne prakse. Prilagođavamo naše interne procese kako bi postigli optimalnu razinu zaštite podataka pri čemu se koristimo različitim organizacijskim i tehničkim mjerama zaštite od neovlaštenog uvida, izmjene, krađe, gubitka, povrede ili druge zlouporabe podataka.

Izmjene, dopune i prijelazne odredbe Politike

Zadržavamo pravo izmjene Politike ukoliko smatramo da je to potrebno iz pravnih razloga. U tom slučaju ćemo objaviti izmjene na našoj web stranici. Također, ažurirati ćemo 'Zadnja izmjena'. Nakon što promijenimo Politiku, ona postaje pravomoćna odmah nakon objave.

Pitanja i kontakt

Klijent može ostvariti svoja prava iz Opće odredbe o zaštiti podataka podnošenjem zahtjeva za pristup, ispravak, izmjenu ili brisanje osobnih podataka koje imamo o Vama, registrirati pritužbu ili jednostavno zatražiti dodatne informacije molimo slati na adresu elektroničke pošte transferadriatic@gmail.com

Zadnja izmjena, 24. svibnja 2018.